W.A. van Es-Prijs

Dit jaar 2 winnaars van de W.A. van Es-prijs

Dit jaar kent de W.A. van Es prijs 2 Winnaars. Femke Lippok en onze collega Pir Hoebe. .

De W.A. van Es-prijs stimuleert jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie.  De W.A. van Es-prijs wordt jaarlijks tijdens de Reuvensdagen uitgereikt, afwisselend voor een proefschrift en een masterscriptie. De prijs is dit jaar voor de 30e keer uitgereikt

Dit jaar is de prijs gegaan naar de beste masterscriptie van de afgelopen twee jaar. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de twee masterscripties. Pir Hoebe schreef de scriptie Traditions set in stone? Adaptations in lithic technology on the Northern European Plain during the Late Glacial.  Femke Lippok schreef haar scriptie over The pyre and the grave – Contextualising early medieval cremation burials in the Netherlands, the German Rhineland and Belgium.

Juryrapport

Pir Hoebe schreef een scriptie getiteld Traditions set in stone? Adaptations in lithic technology on the Northern European Plain during the Late Glacial. Pir weet op basis van een kritische beschouwing van de variabiliteit in de vuursteentechnologie van het laat-paleolithicum, tot nieuwe standpunten te komen die typo-technologische valkuilen weten te vermijden. Bovendien blijft zijn analyse niet hangen op het kenmerken van verschillen, maar weet hij deze te duiden in samenhang met landschappelijke veranderingen en verschillen op Europese schaal.
Het werk van Femke Lippok, The pyre and the grave – Contextualising early medieval cremation burials in the Netherlands, the German Rhineland and Belgium, betreft een zeer degelijk, uitgebreid en pionierend werk naar het voorkomen van crematiegraven in de vroege middeleeuwen. Het overheersende beeld is dat crematiegraven abrupt verdwijnen, Femke haar ‘big data- analyse’ van meer dan 150 grafvelden laat zien dat crematies tussen de 5de en de 9de eeuw structureel blijven voorkomen en het begrafenisritueel een meer heterogeen karakter had. Daarnaast levert haar werk een bewonderingswaardig uitgebreide en waardevolle dataset van vroegmiddeleeuwse crematie- en inhumatiegraven in Nederland én delen van België en Duitsland.
De jury heeft over beide werken lang en stevig gediscussieerd, en heeft besloten de W.A. van Es-prijs 2019 voor de beste scriptie toe te kennen aan:……. niet één, maar aan twee kandidaten, Femke Lippok én Pir Hoebe. De uitslag is ex aequo.

Comments are closed