Udenhout-EVZ De Brand en de Bogerd

In opdracht van het Brabants Landschap heeft Salisbury Archeologie een onderzoek uitgevoerd in het kader van een ecologische verbindingszone te Udenhout. Het onderzoek bestond uit magnetometrisch onderzoek gevolgd door proefsleuven op de locatie waar een een versterkte kasteelberderij uit de 13e/14e eeuw werd vermoed. Meerdere Udenhouters die op bezoek kwamen herinnerden zich de legende van ‘het verzonken kasteel’ die met deze locatie verbonden is (http://www.geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/13040/het-verzonken-kasteel-de-legende-van-de-bokkenrijders-udenho). Elders werd de aanleg van drie paddenpoelen archeologisch begeleid waarbij onder andere een waterput werd aangetroffen die vermoedelijk dateert uit de IJzertijd of de Romeinse tijd.

Comments are closed