Trijntje

In opdracht van het Openluchtmuseum te Arnhem (http://www.openluchtmuseum.nl/over-ons/canon/) werkt Salisbury Archeologie aan de voltooiing van de conservering en restauratie van ‘Trijntje’. Trijntje is op dit moment het oudste skelet dat ooit in Nederland is aangetroffen (7000-7500 jaar oud). Trijntje is een 40-60 jarige vrouw waarvan de stoffelijke resten werden opgegraven in het tracé van de Betuwelijn (http://www.regiocanons.nl/zuid-holland/zuid-holland/trijntje-uit-de-prehistorie). In 2002 was de reconstructie van Trijntje op televisie onderwerp van een aflevering in de driedelige serie ‘Time detective’ (http://fonofactory.com/time-detective–trijntje-.html).

Comments are closed