Terpen en Wierdenland onderzoek Godlinze

In het kader van het project Terpen en Wierdenland wordt archeologisch onderzoek verricht. Salisbury Archeologie heeft in opdracht van de initiatiefnemers van het project in Godlinze onder andere een grondradaronderzoek uitgevoerd in samenwerking met Medusa Explorations.De verzamelde gegevens worden op dit moment geïnterpreteerd. De resultaten worden later gepubliceerd.

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is een project van Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Friesland, het Kenniscentrum voor de archeologie van het terpen- en wierdenland (het Terpencentrum) van de Rijksuniversiteit Groningen en Museum Wierdenland. Uitgangspunt van het project is dat elk dorp een eigen geschiedenis kent en een eigen verhaal vertelt. Doel is deze verhalen zichtbaar en beleefbaar te maken.
De projectgroep bestaat uit een aantal wetenschappers een aantal projectleiders en de directrice van Museum Wierdenland. Zij werken nauw samen met de bewoners en ondernemers Samen met hen gaan ze op zoek naar de sporen van de ontstaansgeschiedenis die in het dorp en het omliggende landschap nog te vinden zijn.

Comments are closed