Over Ons

Salisbury Archeologie b.v. is de Nederlandse vestiging van de Salisbury-groep. Salisbury is een Europees bedrijf dat op dit moment actief is in Hongarije, Frankrijk en Nederland. De groep is ontstaan op initiatief van Salisbury kft, het grootste en oudste Hongaarse bedrijf op het gebied van archeologie en cultureel erfgoed. Onze kracht is dat we over nationale grenzen heenkijken en de ‘best practices’ en de nieuwste technieken uit de verschillende landen in ons bedrijf verenigen. Het is onze overtuiging dat wij zo een meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van onze concurrenten. Deze meerwaarde biedt voor u voordelen op het gebied van efficiency, kosten en kwaliteit. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dicht bij de regio te staan. Archeologie en cultureel erfgoed veronderstellen immers gedegen kennis van regionale en soms zelfs lokale tradities.

Salisbury Archeologie b.v. is gecertificeerd op basis van de BRL 4000 en voor de KNA 4.0 Protocollen;
4001 ‘Programma van Eisen’, 4002 ‘Bureauonderzoek’, 4003 ‘Inventariserend Veld Onderzoek’ en 4004 ’Opgraven’.


Dr. Danny Gerrets

Directeur en senior archeoloog

Na een eerder leven in het welzijnswerk en een kandidaatsstudie in de culturele antropologie ben ik in 1988 afgestudeerd in de archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn afstuderen ben ik ruim tien jaar als onderzoeker aan de Universiteit verbonden geweest Tijdens mijn aanstelling heb ik een promotieonderzoek gedaan naar veranderingen in landschap en samenleving in het Friese terpengebied gedurende de Romeinse tijd. In 2002 heb ik de overstap gemaakt van de wetenschap en het onderwijs naar de commerciële archeologie waar ik met veel plezier functies heb vervuld als project-, regio- en operationeel manager.


Het is geweldig inspirerend om voor Salisbury te werken. Doordat het bedrijf in meerdere landen in Europa actief is kun je veel van elkaar leren hoe je onderzoek en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk gaat het bij archeologisch onderzoek in elk land om het verzamelen van puzzelstukjes om zo een verhaal te kunnen vertellen over ons verleden. Maar een Hongaarse opgraving ziet er in een aantal opzichten anders uit dan een opgraving in Nederland. Komt dat omdat de Hongaarse bodem zoveel rijker is dan die in Nederland? Jazeker, maar dat is echter maar een gedeelte van het verhaal. Het uitwisselen van dit soort vragen levert soms verrassende antwoorden op.

Een ander voorbeeld is het verkennend onderzoek. In Hongarije worden alle archeologische vindplaatsen opgespoord met behulp van magnetometer, weerstandsmeter en/of grondradar. Booronderzoek wat in Nederland de belangrijkste vorm van verkennend archeologisch onderzoek is, komt in Hongarije niet of nauwelijks voor. Ook hier is weer de vraag wat we van elkaar kunnen leren hoe onze dienstverlening te verbeteren.

Salisbury beschikt over een aantal uitstekende conservatoren en restauratoren met een internationale reputatie op hun vakgebied. Mede hierdoor slaagde Salisbury Frankrijk er onlangs in om een belangrijke opdracht binnen te halen met het vervaardigen van replica’s voor een nieuwe tentoonstelling over de productietechnieken van de grotschilderingen in het bezoekerscentrum van Lascaux. Op 16 december 2016 is deze tentoonstelling geopend door de Franse president François Hollande. Op z’n moment ben ik er trots op dat ik deel mag uitmaken van deze organisatie.

Niet alleen heb ik geweldig aardige collega’s, maar zij denken bovendien vooral in mogelijkheden.  Dat willen wij ook graag uitdragen naar onze opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers worden voor de eerste keer geconfronteerd met de noodzaak van archeologisch onderzoek zonder dat ze daarom hebben gevraagd. Maar we hebben nu eenmaal met elkaar besloten dat we zorgvuldig om willen gaan met wat er rest van ons cultureel erfgoed. Wij denken graag met u mee over de best denkbare oplossing die recht doet aan de mogelijk aanwezige archeologisch resten zonder dat de kosten te veel uit de hand lopen of de werkzaamheden te veel worden vertraagd.

Voor verdere informatie verwijs ik graag naar mijn LinkdIn pagina

Comments are closed