Dienstverlening Salisbury Archeologie en maatregelen m.b.t. het Coronavirus

Dienstverlening Salisbury Archeologie en maatregelen m.b.t. het Corona-virus

Het Corona-virus (COVID-19) heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Het voorkomen van de verspreiding van het Corona-virus vraagt een gezamenlijke inzet van de hele maatschappij. Ook wij volgen de berichtgeving en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM op de voet. 

Daarnaast nemen ook wij maatregelen om de verbreiding van het virus tegen te gaan. In de maatregelen die wij nemen staat het welzijn van onze medewerkers op de eerste plaats. Daarnaast proberen wij de continuïteit van ons bedrijf zoveel mogelijk te waarborgen:

Geen onderbrekingen in onze dienstverlening
Onze medewerkers werken voor zover de werkzaamheden en de door de overheid afgekondigde maatregelen het toestaan, zoveel mogelijk door. Ons kantoor draait door met de minimaal noodzakelijke bezetting. Andere werkzaamheden worden vanuit huis uitgevoerd of in het veld(zie hieronder).

Overleggen en vergaderingen met bezoekers en relaties
Onze overleggen en vergaderingen zowel in- als extern zullen zoveel mogelijk telefonisch of op afstand (Skype etc.) plaatsvinden, of indien mogelijk/nodig verplaatst worden. 

Adviezen m.b.t. hygiëne en sociaal contact 
Tijdens veldwerk hanteren onze collega’s de voorgeschreven social distance maatregelen en de overige hygiëne maatregelen.

Wij wijzen onze collega’s regelmatig op de geldende adviezen van het RIVM op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne en sociaal contact en vragen hen om hier ook buiten het werk bewust mee om te gaan en verstandige keuzes te maken om besmetting en verspreiding te voorkomen.

Mocht u vragen hebben over onze dienstverlening neem dan gerust contact op met ons op telefoonnummer 085-3031540.

Comments are closed