Opgraven

Stelt de bevoegde overheid vast dat er behoudenswaardige archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn en is planaanpassing niet mogelijk dan kunnen wij deze voor u onderzoeken door middel van een opgraving. Voordat een opgraving uitgevoerd kan worden, moet er eerst een Programma van Eisen worden opgesteld dat door de bevoegde overheid dient te worden goedgekeurd. Salisbury Archeologie kan in dat geval een Programma van Eisen voor u schrijven.

Door onze ervaring en door de inzet van moderne registratietechnieken zoals robotic Total Station, RTK GPS, 3D-scanners, drones, e.d. kunnen wij snel en efficiënt werken binnen de overeengekomen planning en volgens de eisen die de bevoegde overheid daaraan stelt.

Comments are closed