Inventariserend onderzoek

In de meeste gevallen dat u geconfronteerd wordt met de mogelijke noodzaak van archeologisch onderzoek gaat het om de vraag of er sprake is van de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied.

Over het algemeen gaat het eerst om een bureaustudie gevolgd door veldwerk of een combinatie daarvan. Salisbury Archeologie maakt gebruik van de gebruikelijke methoden als boren, proefsleuven en veldkartering. Daarnaast maken wij echter ook gebruik van moderne technieken als magnetometrisch onderzoek en luchtfotografie. Een snelle rapportage van hoge kwaliteit waardoor u snel weer verder kunt met de planvorming, staat voor ons voorop.

Op basis van de resultaten kunnen wij u, indien gewenst, adviseren bij eventuele planaanpassing waardoor archeologische resten in de bodem behouden kunnen blijven en zo onnodige kosten kunnen worden voorkomen.

Staat u voor de aankoop van een terrein en wilt u weten wat de kans is op eventuele kosten verbonden aan archeologie, dan kan Salisbury Archeologie b.v. een quick scan voor u uitvoeren, waardoor u beter inzicht krijgt in de mogelijke risico’s.

Comments are closed